Sånglustspel

"Takt & Ton i vår kommun"
,22,23,29 och 30 okt. 2022

"I ZENIT" Det bästa från tidigare Sånglustspel
9 nov. 2019

"FÅFÄNGANS MARKNAD"
20,21,27 och 28 okt. 2018

"Christiern kommer till byn"
!,2,8,9,15 och 16 okt. 2016, Revyteatern, Ängelholm

"I ÖSTERLED, mina herrar"
12 och 13 april 2013, Jarl Kulle scenen, Ängelholm
20 april 2013, Grevieparken, Grevie

"PÅ RASTEN, mina gossar"
18, 24 och 26 okt. 2008

"PÅ PLAN, mina herrar"
6 och 13 okt. 2007
7 och 14 okt. 2007

"I VÄSTERLED, mina herrar"
15 och 16 okt. 2005
22 och 23 okt. 2005

"UNDER JORD, mina herrar"
27 och 28 mars 2004
3 och 4 april 2004

"TILL BORDS, mina herrar"
29 och 30 mars 2003

"OMBORD, mina herrar"
9 och 10 mars 2002
29 och 30 juni 2002

"MORD, mina herrar"
4 och 5 mars 2001