Sånglustspelet "TAKT & TON i vår kommun"
Sånglustspel i två akter
Manus, libretton och musik: Knut Lindell m.fl.
Regi, scenografi och kläder: Mats Ole
Plats: Revyteatern, Ängelholm
Tid: 22, 23, 29 och 30 okt. 2022
Alla dagar kl. 19.00.
Förköp: Akademibokhandeln, Ängelholm. Pris: 200 kr.

Nu hukar vi i höstens gråa löfte om annalkande rå vinter i kroppar och själar. Mörkret tätnar också när många
av världens härskare använder makten för egen, såväl som den oligarkiska klanens ekonomiska vinning.
Vi ser erövringskrig mot bästa grannen. Vi hör mullors och talibaners – icke att förglömma många andra
religiösa samfunds – hat mot kvinnor som därmed också hindrar allas mänskliga rättigheter. Vi möter det
månghundraåriga koloniala arvet som envist spiller över i kvardröjande rasism. Vi upplever en omfattande
nedmontering av det fria ordet. Endast 13% av världens länder kan räknas som fullfjädrade demokratier. 70%
av världens befolkning lever i diktaturer!

I vårt eget land märks förvisso delar av ovanstående. Men andra fenomen syns mer cementerade i Sverige
än omvärlden.  Det är t.ex. det marknadsliberala greppet om våra gemensamma nyttigheter med ökande
klyftor som följd. Det är vår tids självbelåtna förnekelse av klimatförändring och miljöförstörelse. Och även i vårt
land höjs ju röster om statlig kontroll och styrning av media.

Det är mot denna dystra bakgrund vi vill – i sånglustspelets enkla form – bjuda på utvalda nidbilder och genljuda
med blandade dissonanser. Dvs utnyttja vår demokratiska yttrandefrihet. Vi tar oss an tillkortakommanden inom
bank- och polisväsendena, synar symbioserna inom politiken, kikar på hybris i maktcentra och kastar oss ut i en
kultursektor under belägring av s.k. ”hemvävda” krafter.

Och den tidens narcissism som vi undersökte i senaste sånglustspelet ”Fåfängans marknad” lever oförfärat vidare
i vår spruckna skrattspegel.

Välkomna in i Fjantinges innersta kretsar!