Om Ängelholms Kvartettsångare (ÄKS)

Ängelholms Kvartettsångare är Ängelholms äldsta fortfarande aktiva musiksammanslutning.
Kören grundades 1909 av den legendariske musikdirektören Hjalmar Bengtsson som en del i Ängelholms Musiksällskap, som startat 1908. Hjalmar Bengtsson ledde kören fram till 1950. Härfter har kören letts av John Ericsson, Erland Skagerberg, Knut Bengtsson, Lars Bringehed, Knut Lindell, Anders Wilhelmsson och Stefan Klaverdal, sedan åter Knut Lindell. Körens nuvarande dirigent är Dr Robert Faulkner.

Trots sin ålder är kören ytterst vital med ett 20-tal aktiva sångare.

Föreningen repeterar i egen lokal i anslutning till Ängelholms hembygdspark – torsdagar är fast övningstid sedan långt tillbaka.

En större konsert under våren och en under hösten är praxis. Dessutom arrangeras en julkonsert i samarbete med någon annan kör. Kören sjunger naturligtvis också på Valborg enligt tradition. Under åren 2001 - 2008, 2013, 2016, 2018, 2019 samt 2022 uppfördes en serie sånglustspel, som alla skrivits av körens tidigare körledare Knut Lindell.

Under jubileumsåret 1999, då kören fyllde 90 år, producerade sig kören på CD-skiva. Skivans titel är TVÄRSNITT. Materialet är, som namnet antyder, en blandning av gammalt och nytt, representativt för dagens repertoar som spänner från traditionell manskörlyrik och kyrkomusik över visa, jazz och 1900-talets sena populärmusik.

Vår förre körledare, nuvarande 2:e dirigenten Knut Lindell, är flitig arrangör och har, förutom sånglustspelen, också skrivit egna verk till kören.


Sidan redigerad: 2023-12-15
© Ängelholms Kvartettsångare