Prel. program för 2023

 

Onsdag 4 jan Rep i Hjärnarps kyrka kl. 18.00
Fredag 6 jan Trettondagskonsert i Hlärnarps kyrka kl. 16.00 - Samling 14.30
Torsdag 12 jan Terminsstart med Robert Faulkner
Torsdag 2 mars Årsmöte i Sångarhuset
Lördag 18 mars Årsfest