Prel. program för 2022

 

Tisdag 4 jan 2022 Rep i Hjärnarps kyrka kl. 18.00
Torsdag 6 jan Trettondagskonsert i Hlärnarps kyrka kl. 16.00
Torsdag 13 jan Terminsstart - Sångarhuset kl 19.00
Prel. mars Kyrkokonsert i Rebbelberga. Tema: "Afton"