Prel. program för 2021

 

Torsdag 3 junij Övning kl. 19.00 i Sångarhuset
Torsdag 10 juni Årsmöte kl. 19.00 i Sångarhuset
Torsdag 26 aug Terminsstart -Sångarhuset kl. 19.00
   
Söndag 5 dec Julkonsert