Prel. program för 2019

 
Torsdag 3 jan. Övningarna börjar för terminen kl. 19.00
Söndag 6 jan. Konsert i Tåstarps kyrka kl. 16.00
Lördag 9 febr. "Oh Människa" - konsert i Allhelgonakyrkan, Lund
Torsdag 7 mars Årsmöte i Sångarhuset kl. 19.00
Lördag 9 mars Årsfest kl. 18.00
Söndag 17 mars Musikgudstjänst, Rebbelberga kyrka
Tisdag 30 april Valborgsmässoafton. Sedvanlig konsert i Hembygdsparken kl.19.00.
Först kl. 16.45 Willans servicehus sedan Kungshaga kl.18.00.
Klädsel:
Smoking + mössa. Samling 16.30 på Willan.
Onsdag 1 maj Vårsånger, Ausås kyrka. Uppsjungning 15.15
31 maj - 2 juni Körresa till Bornholm
Torsdag 13 juni Övning i Sångarhuset kl. 19.00
Tisdag 18 juni Konsert "Längtaan" i Kvidinge kyrka. Samling kl. 16.45. Konsert kl. 19.00
Torsdag 11 juli Övning i Grevie kyrka kl. 19.00
Lördag 13 juli Sillafest
Söndag 14 juli Konsert "Längtan" i Grevie kyrka. Samling kl. 16.00. Konsert kl. 18.00
Torsdag 29 aug. Övningarna börjar för terminen kl. 19.00
Lördag 9 nov. "I ZENIT", det bästa från Sånglustspelen på Revyteatern kl. 17.00. Samling 14.00
Söndag 10 nov Prel. extra förest. "I ZENIT", det bästa från Sånglustspelen på Revyteatern kl. 17.00.
Söndag 8 dec. Julkonsert i bibliotekets hörsal kl. 17.00 tilsammans med Barkarollerna
Torsdag 12 dec
Övning i Sångarhuset kl. 19.00
Torsdag 9 jan 2020 Övningarna börjar för vårterminen kl. 19.00